Контраст
Шрифт

Санаторно-курортне лікування

Станом на перший квартал 2021 року у розпорядженні сектору медичного забезпечення та медико-біологічного захисту Управління ДСНС України у Черкаській області наявні 17 путівок на медико-психологічну реабілітацію та 15 на санаторно-куротне лікування в МРЦ "Одеський".

 

Порядок отримання санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації в МРЦ «Одеський».

 

Витяг з наказу МВС України від 14.11.2016 №1203 «Інструкція про організацію санаторно-курортного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій». Розділ ІІІ: « Відбір та направлення на санаторно-курортне лікування»:

 1. Висновок про потребу в санаторно-курортному лікуванні і профіль санаторію надається з урахуванням даних динамічного лікарського спостереження, результатів медичного обстеження та лікування.
 2. Рекомендації хворому для направлення його на санаторно-курортне лікування згідно з медичними показаннями надає лікар (поліклініки, лікарні, госпіталю) згідно з довідкою для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою № 070/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - форма № 070/о), які розглядаються санаторно-курортною відбірковою комісією (далі - СКВК).
 3. Відбір осіб, яким необхідне санаторно-курортне лікування, здійснюється СКВК органу (підрозділу) цивільного захисту.
 4. Відбір хворих на туберкульоз, які перебувають на диспансерному обліку та потребують санаторно-курортного лікування, здійснюється за висновком СКВК закладів охорони здоров’я, штатним розписом яких передбачено протитуберкульозні відділення або фтизіатричні кабінети.
 5. СКВК в органах (підрозділах) цивільного захисту призначається на початку кожного року наказом керівника.

Голова СКВК - заступник керівника органу (підрозділу) цивільного захисту (куратор за напрямом).

До складу СКВК входять не менше двох лікарів, представники юридичного, фінансово-економічного підрозділу та підрозділу з питань внутрішнього аудиту та протидії корупції.

 1. СКВК у своїй діяльності керується цією Інструкцією, а також іншими нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я.

СКВК проводить розгляд та оформлення документів для санаторно-курортного лікування осіб, закріплених за цією комісією, та здійснює облік строку санаторно-курортного лікування цих осіб.

 1. СКВК ведеться така документація, яка зберігається відповідно до чинного законодавства:

книга обліку санаторно-курортних путівок (додаток 1);

книга протоколів засідань санаторно-курортної відбіркової комісії (додаток 2);

журнал обліку осіб, які підлягають щорічному першочерговому забезпеченню санаторно-курортним лікуванням (додаток 3);

журнал обліку документів, що надійшли на розгляд санаторно-курортної відбіркової комісії (додаток 4);

справа “Нормативні документи з питань санаторно-курортного забезпечення”;

справа “Листування з питань санаторно-курортного забезпечення”.

 1. Контроль за роботою СКВК органу (підрозділу) цивільного захисту покладається на ДСНС через структурний підрозділ апарату ДСНС, до функціональних обов’язків якого належить медичне забезпечення.
 2. Відповідальним за відбір на санаторно-курортне лікування є голова СКВК.
 3. На розгляд СКВК для отримання санаторно-курортної путівки подають документи:

особи рядового і начальницького складу:

рапорт на ім’я керівника органу (підрозділу) цивільного захисту про надання санаторно-курортного лікування з визначенням дати (місяць, рік), строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу (спеціалізації) та складу членів сім’ї, які потребують санаторно-курортного лікування, з відповідним рішенням керівника по суті рапорту;

витяг з наказу про надання відпустки для отримання санаторно-курортного лікування;

висновок військово-лікарської комісії або лікарсько-експертної комісії (далі - ЛЕК) щодо необхідності санаторно-курортного лікування осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

члени сімей:

медичну довідку лікувального закладу за формою 070/о;

довідку кадрового органу (підрозділу) цивільного захисту, що підтверджує належність до членів сім’ї особи рядового і начальницького складу;

оригінал та копію свідоцтва про шлюб;

довідки членів сім’ї про доходи за попередні шість місяців;

оригінал та копію посвідчення, що дає право на пільги;

особи, які мають право на пільгове санаторно-курортне забезпечення в інших центральних органах виконавчої влади, надають довідку з цих органів про те, що їм не надавалася пільгова путівка протягом попереднього року, а для осіб, які забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років;

ветерани служби цивільного захисту, особи, зазначені у статтях 6-1-6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, ветеранам війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”:

заяву на ім’я керівника органу (підрозділу) цивільного захисту про надання санаторно-курортного лікування з визначенням дати (місяць, рік), строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу (спеціалізації) та складу членів сім’ї, які потребують санаторно-курортного лікування, з відповідним рішенням по суті заяви;

медичну довідку лікувального закладу за формою № 070/о;

посвідчення, яке дає право на пільги;

довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії.

Особи, які мають право на пільгове санаторно-курортне забезпечення в інших центральних органах виконавчої влади, надають довідку з цих органів про те, що їм не надавалася пільгова путівка протягом попереднього року, а для осіб, які забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років;

 1. Визначення осіб, які направляються до санаторно-курортних закладів, у межах однієї черги здійснюється СКВК з урахуванням таких умов:

ступінь важкості захворювання;

кількість загострень захворювання протягом року, за яким особа направляється на санаторно-курортне лікування;

перебування протягом року на стаціонарному лікуванні із захворювання, за яким особа направляється на санаторно-курортне лікування;

відомості про попереднє забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

 1. У разі відмови особи від санаторно-курортного лікування СКВК проводить відбір наступної особи для направлення на санаторно-курортне лікування в порядку черговості.
 2. Результати відбору - рішення СКВК записуються в книгу протоколів засідань СКВК.

Протокол засідання СКВК повинен містити такі дані: найменування органу (підрозділу) цивільного захисту, категорія особи, прізвище, ім’я, по батькові особи та (або) членів сім’ї, які за рішенням СКВК направляються до санаторно-курортного закладу, кількість діб лікування; найменування санаторно-курортного закладу; відсоток оплати вартості путівки.

 1. Забороняється направляти хворих на санаторно-курортне лікування до санаторіїв без рішення СКВК.
 2. Начальник медичного підрозділу на підставі висновку СКВК видає санаторно-курортні путівки відібраним на лікування особам не пізніше ніж за 10 днів до початку заїзду.